Aquarium WorldSjekkliste

Stell gjennom året

Fiskene
Gullfisk
Koi
Gullvederbuk

 
 
 
Dammen om våren
Våren er starten på den nye sesongen, og tiden for en opprensning av det som har samlet seg i dammen siden høsten. Løvrester, andre døde plantedeler og ymse skitt som har blåst ned i dammen fjernes. Plantene stelles; døde deler fjernes, og for store og tette planter deles eller beskjæres. Dette er også tiden for innplanting av nye planter.
I en "naturdam", omgitt av frodig vegetasjon, vil det ofte være ekstra mye organiske rester som må fjernes på våren
Dersom filteret har stått på gjennom vinteren, må det nå gjøres grundig rent. Alt etter type blir filtermaterialet vasket eller eventuelt byttet med nytt. Pumpens bevegelige deler renses nøye og funksjonen testes før filteret igjen settes på plass i dammen. Skift ca. 1/3 av vannet i dammen, og sjekk at kjemiske parametre som pH og hardhet er riktige. Fisker som har vært i "vinteropplag" innendørs kan slippes ut i dammen straks vanntemperaturen når den temperatur de har gått på gjennom vinteren.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Stell av dammen gjennom året'

 

©2000, Aquarium World