Aquarium WorldSjekkliste

Stell gjennom året

Fiskene
Gullfisk
Koi
Gullvederbuk

 
 
 
Dammen om vinteren
Vinteren er en dvale-periode for både planter og fisk. Mange aktuelle hagedamfisker kan overvintres utendørs, såfremt bestanden av fisk ikke er for stor og man passer på at dammen ikke fryser helt igjen.

Med mindre man opplever sprengkulde vil det være mulig å holde en åpen råk f.eks. ved hjelp av et varmeelement eller kraftig vannsirkulasjon. For overvintring av fisk bør dammen også ha et parti som er minst 80 cm dypt, gjerne mer. Det kan være en fordel at filter/pumpe blir stående innkoblet dersom fiskene overvintres utendørs, men pass på at det står frostfritt slik at det ikke ødelegges.

Det kan være hensiktsmessig å overvintre fiskene innendørs, spesielt dersom man bor i et område med harde vintre eller om dammen er forholdsvis grunn.Dersom man har særlig verdifulle fisker (særlig av koi - som ikke er fullt vinterherdig i Norge) er man allikevel på den tryggeste side om man foretar overvintring i et kar innendørs, fortrinnsvis i en kald kjeller eller garasje. Det skjer best i et litt romslig akvarium (maks 50 cm fisk pr 100 liter vann) hvor vanntemperaturen ligger på 3-6 °C. Fiskene går nærmest i dvale ved slike lave temperaturer. Stoffskiftet er kraftig redusert, hjertet slår svært langsomt og alle livsfunksjoner er på et minimum. De vil ikke spise noe, og må følgelig heller ikke fôres! Dermed utskiller fiskene svært begrenset med avfallsprodukter, og vannet holder seg rent selv uten filtrering og med så høy fisketetthet som antydet ovenfor. For å være sikker på at det ikke blir oksygenmangel, bør akvariet imidlertid gjennomluftes (luftpumpe).

Det kan være fristende å oppbevare fiskene i et akvarium i stuen for å få glede av dem også i vinterhalvåret. Det er selvsagt mulig, men for fiskene er det mindre gunstig, medmindre man kan ordne nedkjøling av vannet. Desto høyere temperaturen er, desto større plass vil fiskene behøve, desto mere fôr og tilsvarende kraftigere og mer effektivt filter.

Når fiskene skal settes ut i dammen igjen på våren, bør de ikke settes ut før temperaturen i dammen har nådd den temperaturen fiskene har levd på gjennom vinteren.

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten

'Stell av dammen gjennom året'

 

© 1999, Aquarium World