Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 

 

 
Algespisere i korallrevsakvariet
Mange akvarister plages av uønsket algevekst i sine korallrevs-akvarier. Det kan være (og er!) mange grunner til det, og det kan kreve lange studier og dyp selvransakelse av ens akvarie-rutiner for å finne den fulle løsning på slike problemer. Et skritt på veien er det imidlertid å forstå betydningen av algespisende organismer og hvordan man best anvender dem. Vi håper at følgende artikkel kan hjelpe et godt stykke på vei.
Dominerende vekst av trådalger er et problem som mange saltvannsakvarister periodevis sliter med
En liten innledning:
Korallrevsakvaristikken blir stadig mer utbredt i Skandinavia, som i det meste av verden forøvrig. Mange akvarister lykkes meget bra, men det finnes stadig dem som avvikler sin hobby fordi de aldri får det til å fungere tilfredsstillende. Det kan ikke stikkes under stol at driften av et moderne korallrevsakvarium stiller krav til akvaristen; man kommer ikke sovende til suksess. Så forferdelig vanskelig er det dog allikevel ikke, og mange akvarister gir nok heller opp på grunn av mangel på tålmodighet enn noe annet.

For å få et vellykket akvarium kreves det naturligvis en riktig sammensatt teknisk utrustning, og at akvaristen følger de nødvendige rutiner for driften, såsom tilsetning av kalkvann og sporstoffer, og regelmessig rengjøring av mekaniske filtre (dette kan du lese mer om f.eks. i 'The Modern Coral Reef Aquarium'). Enda viktigere er det allikevel at akvaristen har en viss forståelse for biologi generelt og for korallrevets økologiske kompleksitet spesielt.

 

Sideoversikt
Du kan gå direkte til de enkelte sidene fra nedenstående innholdsfortegnelse, eller lese sidene i kronologisk rekkefølge ved å følge linken 'TIL NESTE SIDE' nedenfor.

Et komplisert økosystem
Algespisere i nøkkelrolle
Alger i akvariet
Algespisere i akvariet
Kirurgfisker
Kirurgfisker, side 2

Kaninfisker
Blennider
Snegler
Eremittkreps
Sjøpinnsvin
Algespiserne settes inn

 

© 1999, Aquarium World