Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 

 

 
Kardinalreken Lysmata debelius
Denne fantastisk vakre reken ble først oppdaget på 70-tallet av filippinske fangstmenn som straks så dens enorme potensial som akvariedyr. Den knallrøde grunnfargen og de kritthvite flekkene gjør den til noe helt spesielt blant alle de forskjellige krepsdyrene som er kjent fra korallrev rundt om i verden.
Lysmata debelius
Kardinalreken hadde faktisk vært i akvariehandelen i flere år før den i 1983 ble vitenskapelig beskrevet, og gitt navnet Lysmata debelius. Slektsnavnet plasserer den som en nær slektning til en annen velkjent "akvariereke", pussereken Lysmata amboinensis, mens artsnavnet er gitt til ære for den tyske akvariebok-forfatteren Helmut Debelius som først gjorde vitenskapen oppmerksom på artens eksistens.

Rødfargen er kamuflasje
Man vil knapt tro det, men kardinalrekens praktfulle farger fungerer som kamuflasje. I sitt naturlige leveområde finner man arten i huler og på dypt vann (vanligvis først på 20 m eller dypere). Ettersom det røde lyset er det første som filtreres bort av vannet, fremstår rekene her som svarte. Først når en dykker lyser på dem med kunstlys åpenbares fargeprakten.

Ikke så sjelden som man trodde
Man trodde først at arten var ekstremt sjelden og begrenset til farvannene rundt Filippinene, men snart dukket den også opp i eksporter fra Indonesia og Sri Lanka. Det er nå klart at den har en ganske vid utbredelse i Stillehavet og det Indiske Hav. Østgrensen for utbredelsen går trolig ved Selskapsøyene (Tahiti), og nordgrensen ved Japan. Vestover er den foreløpig funnet så langt vest som ved Maldivene, hvor arten for øvrig har en noe annerledes fargetegning, med hvite prikker også på bakkroppen.

Kardinalreker som akvariedyr
Kardinalrekene er ivrige forsvarere av sine revirer, så rikelig med skjulesteder spredd i akvariet er en absolutt nødvendighet dersom man ønsker å holde flere eksemplarer sammen. Egnede skjulesteder er mørke overheng og huler hvor rekene kan trekke seg tilbake. Dersom man lykkes i å holde flere individer sammen vil rekene vanligvis være langt mer tillitsfulle og mindre sky enn hva tilfellet er når de holdes i enkelteksemplarer. Aller best kommer man selvfølgelig fra det om man lykkes å få tak i et par, men det beror i så fall hovedsakelig på flaks ettersom ingen ytre kjønnsforskjeller er kjent.

I likhet med de fleste andre reker, bærer Lysmata debelius eggene mellom svømmeføttene inntil de klekker. Egglegging er rapportert flere ganger fra akvarier, og Tropical Marine Center i England har også lyktes med å fôre opp ungene til voksen alder og formert dem gjennom flere generasjoner.

Kardinalreken er relativt hardfør når den først er akklimatisert, men vær oppmerksom på at tilvenning til nytt vann (som for alle krepsdyr) må skje svært langsomt. Helst med "dråpemetoden" over mange timer, gjerne et helt døgn. Den spiser det meste som tilbys, inklusive tørrfôr. Spe allikevel gjerne på med levende eller frossent plankton av og til. Den er fredelig mot andre dyr, og blir fullvoksen maksimum 3 cm lang.

© 1999, Aquarium World