Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
 
Mauritiusklovnfisken
Amphiprion chrysogaster

Det finnes mange vakre klovnfisker, 28 arter for å være nøyaktig - én i slekten Premnas og resten i Amphiprion. Det er imidlertid bare 10-12 av disse som kan regnes som noenlunde vanlig i akvariehandelen. En viktig grunn for dette er uten tvil at mange av de andre artene har svært begrenset utbredelse, og det langt utenfor de vanlige fangstområdene for akvariefisk.
Amphiprion chrysogaster, Mauritiusklovnfisk
En sjelden art
En slik lite utbredt art er Amphiprion chrysogaster. Denne vakre klovnfisken finnes utelukkende ved den lille øya Mauritius, øst for Madagaskar. Arten ble beskrevet allerede i 1830 av den berømte franske ichtyologen George Leopold Chrétien Dagobert de Cuvier. Akvarieverdenen så imidlertid ingenting til den før i 1970-årene da de første levende eksemplarene kom til Europa.

Utfra fargetegningen burde det ikke være noen stor overraskelse at Amphiprion chrysogaster regnes som meget nært beslektet med den langt mer vanlige akvariearten A. clarkii. I det såkalte clarkii-komplekset finner vi også ni andre arter, hvorav iallfall fem må anses å ha en svært begrenset utbredelse i forhold til hva som er vanlig for korallrevsfisker.

Spredning av arten
Det meste av spredningen av korallrevsfisker antas å skje på egg- og larvestadiene, når havstrømmene kan føre de frittsvevende eggene og/eller larvene med seg til nye områder. Hos fisker som har pelagiske larvestadier av flere måneders varighet kan spredningen bli betydelig. Klovnfiskene derimot legger eggene sine på fast underlag hvor foreldrene passer dem, og yngelen er pelagisk bare i 2-3 ukers tid. Disse er derfor avhengige av særdeles gunstige strømforhold for å kunne kolonisere nye øygrupper i det endeløse havet. Hos klovnfiskene kan man derfor formode at det er svært lite utveksling av arveanlegg mellom spredte bestander, og muligheten for utvikling av nye, lokale arter er i høyeste grad til stede.

Akvariepleie
Amphiprion chrysogaster
kan oppnå en maksimal størrelse av ca. 14 cm. I naturen lever den, i likhet med andre klovnfisker, av zooplankton. I akvariet aksepterer den hurtig de fleste former for erstatningsfôr. Man finner den i symbiose med flere forskjellige anemoner, deriblant den vanlige akvariearten Heteractis magnifica. Den er imidlertid ikke kresen i valg av partner. Individet på fotoet ovenfor har, i mangel av anemoner, lagt sin elsk på en koloni av steinkorallen Plerogyra sinuosa.

© 1999, Aquarium World