Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
 
Falkefisker - nysgjerrige og rovgriske
Falkefiskene tilhører Cirrhitidae, en familie med 9 slekter og totalt 34 arter. De er alle lett kjennelige på at spissen av hver av de 10 piggstrålene i ryggfinnen er utstyrt med ett eller flere korte filamenter (cirrer).
Falkefiskene kjennetegnes av børster av filamenter på spissen av ryggfinnestrålene. Her en Cirrhitichthys oxycephalus.
Falkefiskene blir ikke store. Maksimalstørrelsen for de fleste artene er bare mellom 6 og 15 cm. Det gjør dem til velegnede innvånere i mellomstore akvarier. Ennå viktigere er det at de er hardføre, vakre og har interessant atferd. Populærnavnet 'falkefisker' kommer fra deres vane med å "sitte" på toppen av klippepartier eller koraller og speide utover omgivelsene - som en rovfugl fra en tretopp.

Alle artene mangler svømmeblære og er derfor heller dårlige svømmere. Det er både praktisk og naturlig for dem å legge seg til på en høytliggende observasjonspost, hvorfra de kan ha det fulle overblikk over omgivelsene og følge bevegelsene til sitt potensielle bytte. Når de bestemmer seg for å slå til, kan de raskt seile ned fra utkikksstedet uten å måtte bruke mye energi på å oppnå fart. Det er ikke bare jakt som interesserer dem. Faktisk er falkefisker svært nysgjerrige og viser stor interesse for det meste som foregår i omgivelsene, også akvaristens bevegelser utenfor akvariet.

Ild-falkefisk, Neocirrhites armatus, på sin utkikkspost mellom grenene av en Acropora-koloni.De fleste falkefisker foretrekker å benytte korallkolonier som utkikkspost. Det vil ofte være steinkoraller av slektene Acropora, Pocillopora eller Stylophora, men praktisk talt enhver steinkorall, bløtkorall eller gorgonie aksepteres om nødvendig. De fleste individer vil ha en fast favorittplass, i naturen såvel som i akvariet. Her kommer de stadig tilbake og vil ofte kunne observeres igjen og igjen i månedsvis.

Alle falkefisker er kjøttetere, de fleste er utpregede rovfisker som fanger andre småfisker og bunnlevende krepsdyr. En enkelt art, den forholdsvis sjeldne Svalehale-falkefisken Cyprinocirrhites polyactis, er imidlertid en planktonspiser som lever av planktoniske krepsdyr samt larver av fisk og virvelløse dyr.


På neste side kan du lese om
'Falkefisker i akvariet'

 

© 2000, Aquarium World