Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
 
Falkefisker i akvariet
Vi har selv holdt mange arter av falkefisker gjennom årenes løp, og samtlige har vært særdeles interessante bekjentskaper - vel verdt et nærmere studium for enhver saltvannsakvarist. Det eneste negative man skulle kunne si om dem er at de er usedvanlig grådige. Selv et ganske lite individ er potensielt i stand til å svelge overraskende store naboer; - en heller kjedelig vane, sett fra akvaristens synspunkt, og definitivt noe man må ta hensyn til om man ønsker å holde falkefisker sammen med andre dyr.
Langsnutet falkefisk, Oxycirrhites typus, mellom grenene på en Acropora i akvariet.
Vi glemmer ikke så lett den gangen vi måtte fange en uønsket, alt for grådig falkefisk fra et 600 liters korallrevsakvarium med hjelp av en fiskekrok agnet med mysis. Dette bestemte, 7 cm lange individet av arten Cirrhitichthys oxycephalus hadde fortært minst 5 andre fisker og mange reker før det ble fanget, og skulle selvfølgelig aldri ha vært satt i dette akvariet i utgangspunktet. Vi passet på å file ned mothaken på kroken før vi gikk på fisketur, så falkefisken ble heldigvis ikke skadet. Ikke desto mindre var det bare flaks at den ikke svelget hele kroken. Når fisken først var fanget og flyttet over i et annet akvarium med mer velegnede samboere, roet den seg raskt ned og levde lykkelig i mange år.

Falkefisker rent generelt vil vanligvis ikke være noen trussel for fisker som er halvparten så lange som dem selv eller større. Krepsdyr, derimot, bør nok være omtrent samme størrelse som falkefisken om de ikke skal friste den over evne. Aller helst bør nok ikke krepsdyr og falkefisker kombineres i det hele tatt. Vær også oppmerksom på at falkefisker er svært territoriale. Aggresjonen mot andre falkefisker, av samme art såvel som beslektede arter, kan lett utvikle seg til et problem. Med mindre akvariet er svært stort er det vanligvis best å bare holde en falkefisk i hvert kar.

Til tross for glupsk appetitt og stor nysgjerrighet er falkefisker ofte sky og lettskremte den første tiden i et nytt akvarium. Etterhvert som de blir kjent i omgivelsene vil de gradvis bli modigere, og med tiden kan de til og med akseptere å ta mat fra akvaristens fingre. De spiser det meste, det være seg frossenfôr, levende plankton, mygglarver, mysis eller tørrfôr av forskjellig form.

De fleste falkefiskene forekommer i Indo-Pacific, men familien er også representert i Karibien, ved Vest-Afrika og ved Ascension Island i det sentrale Atlanterhavet. Den karibiske Amblycirrhitus pinos samt mange av de indopacifiske artene er vanlige å se i akvariehandelen. 
Klikk på de enkelte bildene for å lese mer om åtte utvalgte falkefiskarter. Øvre rekke, fra venstre: Amblycirrhitus pinos, Cirrhitichthys bleekeri, Cirrhitichthys oxycephalus, Cirrhitops fasciatus. Nedre rekke, fra venstre; Neocirrhites armatus, Oxycirrhites typus, Paracirrhites arcatus, Paracirrhites forsteri.
Du kan klikke på de enkelte bildene ovenfor for å lese mer om 8 utvalgte, vanlige arter av falkefisker, eller du kan følge pilene nederst på sidene for å lese om dem alle etter tur, i alfabetisk rekkefølge.


Følg pilen til omtalen av den første av
'8 arter av falkefisker'

Dette er side 2 (av 10) om falkefiskene, begynnelsen av artikkelen finner du ved å følge denne linken.

 

© 2000, Aquarium World