Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 

 
Fisk - artspresentasjoner
Utvalget av saltvannsfisker som egner seg for akvariehold er ganske enormt, og det blir i praksis umulig for oss å beskrive alle arter våre lesere kan tenkes å være interessert i. Vi vil imidlertid gradvis øke antallet beskrivelser slik at de fleste bør Utsnitt fra akvariet til Herr Findeisen, Witten i Tysklandkunne finne noe av interesse i det minste. For å gjøre beskrivelsene mer almennt interessante blir de i mindre grad stikkordsbasert enn hva tilfellet er for beskrivelsene av ferskvannsfisker. Istedet satser vi her på mer lettleste artikler, men kom gjerne med innspill på hvordan du ville foretrekke at 'Aquarium World' legges opp. Skriv gjerne inn dine ønsker i gjesteboken, så skal vi prøve å ta hensyn til det ved fremtidige oppdateringer.

Hvordan finne frem
Nå i oppstarten er antallet artikler om saltvannsfisker så vidt begrenset at vi nøyer oss med nedenstående alfabetiske liste. Etterhvert kan det bli aktuelt med mer detaljerte stikkordsregistre.

Artikkeloversikt
- saltvannsfisker -
   
Mauritiusklovnfisken
Amphiprion chrysogaster
Froskefiskene - så stygge at de er vakre
Antennarius spp.
En kardinalabbor fra Karibien
Apogon binotatus
Toflekket svinefisk
Bodianus bimaculatus
Falkefisker - nysgjerrige og rovgriske
Familien Cirrhitidae
Lys i natten - furukonglefisk
Cleidopus gloriamaris & Monocentris japonicus
Blåprikket kjevefisk
Opistognathus rosenblatti
En fisk i pyjamas
Sphaeramia nematoptera

 

© 2000, Aquarium World