Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
 
Furukonglefisk i akvariet
Begge krever derfor forholdsvis store akvarier. Det viktigste kravet er allikevel at akvariet har godt med mørke skjulesteder. Cleidopus gloriamaris i korallrevsakvariumSelv om begge artene i naturen finnes ved forskjellige temperaturer, synes Cleidopus gloriamaris lettere å tilpasse seg vanlige tropiske akvarie-temperaturer på 24-26°C. Som en ganske typisk korallrevsart har den, ved vestkysten av Australia, til og med blitt fanget mellom Acropora-koraller.

Dersom de individer man får tak på faktisk er fanget innenfor korallrevsområder, vil også Monocentris japonicus kunne klare seg ved høye temperaturer. Mange individer ser imidlertid ut til å trives bedre ved temperaturer under 18°C - hvilket selvfølgelig har sammenheng med de store dyp den ofte lever på.

Begge artene kan være vanskelige å tilvenne dødt fôr. Lettest, og hurtigst, aksepterer de levende krepsdyr som mysis og strandreker. Slike er også deres foretrukne føde i naturen. Det sier seg derfor av seg selv at furukonglefisker ikke egner seg for kombinasjon med krepsdyr i akvariet. Fastsittende evertebrater (koraller, svamper etc.) og fisker, som er så store at de ikke kan svelges hele, får imidlertid være i fred.

Følg denne linken tilbake om du vil lese mer om furukonglefisker i naturen og deres systematikk.

© 1999, Aquarium World