Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 

 

 
En fisk i pyjamas: Sphaeramia nematoptera
Pyjamas-kardinalabborren, Spaeramia nematoptera, er en spennende stimfisk for korallrevsakvarietPyjamas-kardinalabborren er utvilsomt en av de vanligste kardinalabborrene i handelen. Til forskjell fra de fleste andre importerte artene er den i stor grad dagaktiv og ganske uredd. Den spesielle farge-tegningen, som nærmest gir inntrykk av at den består av to forskjellige fisker skjøtet sammen på midten, gjør den til et festlig innslag i akvariet.

Stimfisk for korallrevsakvariet
Om den holdes som enkeltindivider er den ikke spesielt spennende, men i stimer på 6-8 individer eller flere kommer dens aktive atferd til sin fulle rett. Det kan imidlertid også være interessant å holde den parvis, ettersom gyting i akvarier er en temmelig vanlig foreteelse.

Formering
I likhet med de fleste (kanskje alle) andre kardinalabborrene er pyjamas-kardinalabborren munnruger, og det er hannen som bærer eggene til de klekkes. Et godt tilpasset par vil ofte gyte regelmessig, og larvene er så store (3 mm) at de skulle være fullt mulige å fôre opp, f.eks. på hjuldyr, med litt ekstra innsats i spesialakvarier. Foreløpig finnes det imidlertid ingen sikre dokumentasjoner på at så har skjedd. Sannsynligvis skyldes det mer manglende interesse enn manglende muligheter.

Føde
I naturen livnærer de voksne fiskene seg på plankton, som f.eks. små krepsdyr. I akvariet aksepterer den villig de fleste typer erstatningsfôr; tørrfôr såvel som frosset og frysetørket fôr. Den representerer ingen fare for koraller og andre større fastsittende dyr, men kan tenkes å spise krepsdyr og fisker som er betydelig mindre enn den selv.

Forekomst i naturen
Pyjamas-kardinalabborren har sin opprinnelse i Indo-Pacific fra Malaysia og Nord-Australia til Mikronesia og Japan. Man finner den typisk i store stimer i beskyttede bukter og laguner, oftest på dyp ned til ca. 6 meter og mellom grenene på steinkoraller av slektene Porites og Stylophora.

Konklusjon
De største individene av pyjamas-kardinalabborren kan bli ca. 8 cm lange, men vanligere er det at veksten stopper omkring 6 cm. Det er altså en ganske liten fisk, som man lett kan holde flere individer av også i mindre akvarier. Stimfisker betraktes nærmest som en selvfølge i et ferskvannsakvarium; - hvorfor ikke også utnytte dette spesielle blikkfanget i saltvannsakvarier?

(Ved å følge denne linken kan du lese om slektningen Apogon binotatus)

© 2000, Aquarium World