Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 

 

 
Hva er saltvannsakvaristikk?
Helt siden første gang mennesker begynte å holde akvarier av den form vi kjenner i dag, for omkring 150 år siden, har saltvannsakvarier vært en meget viktig del av hobbyen. I starten var det kun kaldtvann man syslet med, men ettersom forbedrede transportmetoder gjorde det mulig å importere Typisk tropisk saltvannsakvarium fra tidlig 70-tall, med steril innredning av korallskjeletterdyr fra andre himmelstrøk, fikk vi en markert økning i interessen for hold av tropiske saltvannsdyr. På slutten av 1960-tallet var flyfrakt allerede så velutviklet at prisen på dyrene ikke lengre var et vesentlig hinder for hold av de mange spennende artene av fisk og virvelløse dyr fra verdens korallrev.

De første "korallrevskirkegårdene"
Seksti- og syttitallets tropiske saltvannsakvarier var imidlertid et langt skritt fra de akvariene det er mulig å holde i dag. Den tidens akvarier viste stort sett frem et utvalg av fargerike fisker mot en bakgrunn av døde, blekede korallskjeletter. Disse "korallrevskirkegårdene" var forsåvidt iøynefallende og imponerende for dem som så slike fisker for første gang, men i ettertid må vi bare innrømme at akvarieinteriørene hadde særdeles få likhetstrekk med et naturlig, sunt korallrev. Og dyrene trivdes desverre bare sjelden i den grad som man bør kunne forlange når de holdes i fangenskap. Les mer om saltvannsakvaristikkens utvikling, ved å følge denne linken.

Det moderne korallrevsakvariet
Korallrevsakvaristikken har utviklet seg med stormskritt i løpet av bare noen ytterst få år. Takket være lidenskapelig interesserte hobbyakvarister med dyp forståelse for korallrevets biologi og evner til å tenke nytt har man, i løpet av bare 15-20 år, forvandlet hele vårt syn på hold av korallrevsorganismer i akvarier. Nå holder vi ikke lengre bare de fargerike enkeltartene, men hele samfunn av planter og dyr som er gjensidig avhengige av hverandre for å trives. På mange måter har vi lykkes i å gjenskape en hel biotop innenfor akvariets glassvegger; hvor alger, bakterier og mikro-organismer er en like viktig og intergrert del som større virvelløse dyr og fisker.

Et stort moderne korallrevsakvarium med variert flora og fauna, som gjenskaper korallrevets mangfoldighet i akvarietGradvis, over tid, vil du finne økende mengder med informasjon om korallrevsakvarier på 'Aquarium World'. Følg med for oppdateringer!  Forøvrig vil vi på det sterkeste anbefale at du skaffer deg god og omfattende litteratur om fagområdet før du setter igang med ditt eget korallrevsakvarium.

Følg denne linken for mer informasjon om Fosså & Nilsens bokserie 'The Modern Coral Reef Aquarium'.

© 1999, Aquarium World