Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 

 

 
Saltvann eller ferskvann?
Det er slett ikke riktig å betrakte saltvannsakvarier som noen "finere" eller "mer eksklusiv" form for akvaristikk - det er bare annerledes. Akvarister som begynner med saltvann for å imponere venner og kjente har egentlig et dårlig utgangspunkt.
Saltvann eller ferskvann? Hva passer for deg?   (Bildet er manipulert)
Saltvann er mer ømfindtlig
Den aller viktigste forskjellen mellom saltvannsakvarier og ferskvannsakvarier har sammenheng med saltvannsorganismenes generelt lavere toleranse for miljøendringer. Havet, ikke minst på korallrevene hvor de fleste vanlige akvarieorganismer kommer fra, har stort sett temmelig stabile fysiske, kjemiske og biologiske forhold. Forandringer skjer ikke ofte, og når de skjer så foregår de sakte - over tid.

Dette står i sterk kontrast til de fleste ferskvannsbiotoper, som i langt sterkere grad er påvirket av årstider (regntid, tørke), av døgnrytmer (temperatur på natt, hhv dag) osv. Dyrene og plantene som lever i ferskvann er derfor fysiologisk innstilt på å klare mer dramatiske endringer i levemiljøet enn hva saltvannsorganismene er. De er, med andre ord, fra naturens side bedre utrustet til å takle akvaristens tabber og slendrian.

Kunnskap og innsats
For å lykkes som saltvannsakvarist behøver man strengt tatt mer basiskunnskaper og (ikke minst) mer vilje til å engasjere seg enn hva man vanligvis trenger som ferskvannsakvarist. Ferskvannsakvarister kan lykkes på et vis selv uten basiskunnskaper (selv om det i så fall ofte blir temmelig triste greier), mens saltvannsakvaristen definitivt må studere fagfeltet på forhånd. Det er som regel for sent å begynne å skaffe seg oversikten etterhvert som problemene dukker opp. Les først - start akvarium etterpå!
Et stort saltvannsakvarium, som dette på 4.000 liter, koster mye penger. Det går imidlertid an å lage det mindre og rimeligere. Akvariet eies av P. Findeisen, Tyskland.
Penger
At saltvannsakvarier vanligvis koster mer penger enn de billigste formene for ferskvannsakvarier er forsåvidt riktig. Et eksklusivt ferskvannsakvarium kan imidlertid koste langt mer enn et gjennomsnitts saltvannsakvarium! Det er hele tiden et spørsmål om hva man selv vil gjøre ut av hobbyen, og hvor enkelt eller vanskelig man vil gjøre det for seg selv. Avansert teknisk utstyr kan f.eks. fjerne noe av behovet for regelmessig stell eller iallfall gjøre vedlikeholdet av akvariet enklere. Litt enkelt kan man si at du kan velge hva du vil bruke mest av: - dine penger eller din tid.

Noen dyrearter kan imidlertid ha så spesielle krav at du overhodet ikke kan komme unna spesialutstyr som koster penger. Det kan f.eks. dreie seg om avansert vannrensing, spesialbelysning, automatisert fôring, m.v. Du må hele tiden velge dyr som passer til det akvariet du har bygget opp.
Så små korallrevsakvarier lar seg også gjøre! Et 60 liters akvarium som eies av Julian Sprung, Florida.
Dekorasjonseffekt
Mange mennesker mener at saltvannsakvarier er vakrere enn ferskvannsakvarier. Den oppfatningen vil vi ikke gå god for. Selvfølgelig er et vakkert saltvannsakvarium penere enn et mislykket ferskvannsakvarium, men et førsteklasses ferskvannsakvarium kan være akkurat like rent og pent og klart og fargerikt og spennende som et førsteklasses saltvannsakvarium. Om du blir mer imponert av det ene enn det andre, så henger det neppe sammen med om det er ferskvann eller saltvann. Årsakene kan ligge på hva du har sett mest av før, hva slags personlige preferanser akkurat du har utviklet, og - ikke minst - på om akvariet drives av en svært dyktig eller en mindre dyktig akvarist.

Ferskvann eller saltvann?
Ja takk - begge deler!

© 1999-2000, Aquarium World