Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
Fjerning av avfallsstoffer
Etter våre erfaringer kan effektiv fjerning av avfallsprodukter i korallrevsakvariet kun oppnås med hjelp av en effektiv proteinskummer i kombinasjon med bruken av levende stein av god kvalitet. Skummeren fjerner mange organiske forbindelser før nedbrytningen av disse starter. Dermed oppnår man at det blir mindre avfall som faktisk må brytes ned; og følgelig mindre bakterieaktivitet i akvariet.
En protein-skummer fjerner mange organiske forbindelser før nedbrytningen av disse starter. Den totale belastningen på akvariesystemet blir dermed redusert. Skummet (adsorbatet) som her kommer ut av skummeren er mettet med proteiner og andre potensielt skadelige stoffer. Foto: Alf Jacob Nilsen
Imidlertid vil selv den beste skummeren aldri kunne fjerne 100% av de organiske forbindelsene. Den levende steinen fungerer da som et effektivt, selv-vedlikeholdende biologisk filter som inneholder et betydelig mangfold av mikro-organismer og bakterier med forskjellige roller i de biologiske nedbrytningsprosessene. En slik biokjemisk prosess er denitrifikasjonen - hvor nitrat (NO3) brytes ned til oksygen (O2) og nitrogengass (N2). I akvarier med tilstrekkelig denitrifikasjon vil det være bare moderate konsentrasjoner av nitrat og dermed mindre næring som algene kan utnytte.

Samtidig med den økte bruken av proteinskummere oppstod også en debatt om skumming versus biologisk filtrering. Intensiv skumming kan utvilsomt ha negative følger, ettersom det kan fjerne for mye av essensielle sporstoffer fra vannet. Dette har lenge vært det sterkeste argumentet mot bruk av proteinskumming i korallrevsakvariet. Det er, imidlertid, vanligvis ikke noe problem å etterfylle nødvendige sporstoffer ved hjelp av en eller annen kommersielt tilgjengelig blanding, som erstatning for dem som skummes bort. Den fremste fordelen ved kontinuerlig skumming er, på den annen side, muligheten det gir for effektiv kontroll av næringsnivået i akvarievannet; hvilket er særdeles viktig i et korallrevsakvarium.

© 2000, Aquarium World