Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
 
Litt korallrevsbiologi
Korallrevene er blant de mest kompliserte og mangfoldige økosystemene overhodet. Det ville være lett å tenke seg at mangfoldet var et resultat av en overflod av næring i systemet, men faktisk er sammenhengen helt motsatt. Korallrevene er, generelt sett, å betrakte som næringsmessige ørkener.
Korallrevet utgjør et av de mest kompliserte og mangfoldige økosystemene som finnes. Foto: Alf Jacob Nilsen
Grunnstoffer som nitrogen (N), fosfor (P) og karbon (C), som er livsnødvendige for primærprodusentene, finnes i så små konsentrasjoner på korallrevene at det (i teorien) synes umulig å holde økosystemet i sving. Om man sammenligner med forholdene i Nordsjøen, hvor næringsstoffer stadig tilføres ved omsnuing av vannmasser fra større dyp (som medfører velkjente, plutselige algeoppblomstringer), blir korallrevsøkologien absolutt noe for seg selv.

Flertallet av de revbyggende steinkorallene (såvel som mange andre nesledyr) lever i symbiose med encellede alger som kalles zooxantheller. Disse finnes i milliarder inne i vertens celler og er formodentlig den viktigste tilpasningen til livet i korallrevets næringsfattige miljø, og hovedårsaken til at korallene har hatt så stor suksess i grunne tropiske havområder.
Korallenes suksess i grunne, tropiske farvann har sammenheng med de symbiotiske algene som lever inni deres celler. Foto: Alf Jacob Nilsen
I likhet med planter flest, utfører også zooxanthellene fotosyntese. Denne kompliserte kjemiske reaksjonen drives av lyset, og omdanner karbondioksid og vann til energirike karbohydrater (sukker og stivelse). Oksygen er et biprodukt fra denne reaksjonen.

Det har blitt vitenskapelig bevist at mange av de organiske stoffene produseres ved fotosyntesen overføres fra zooxanthellene til korallens celler. I tillegg blir mange livsnødvendige stoffer, som fosfat og nitrat, resirkulert fra korallen til algene. På denne måten blir viktige næringsstoffer anvendt på nytt og på ny, om og om igjen, isteden for å bli frigitt til vannmassene rundt korallkolonien.

© 2000, Aquarium World