Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
Historisk tilbakeblikk
Det riktige perspektivet på korallrevsakvaristikken får vi kun ved å se tilbake i tiden! For å kunne forstå og sette pris på den positive utviklingen i saltvannsakvaristikken må vi sammenligne med status for minst 20 år siden. Det vanlige saltvannsakvariet den gang var kjennetegnet ved å ha et forholdsvis stort utvalg av fisk og kanskje en og annen sjøanemone, men ellers svært lite levende utover alger.
Syttitallets algebegrodde akvarier var et tidlig utviklingstrinn på det som i dag er en av de mest naturnære grenene av akvaristikken.
Vi husker godt våre første saltvannsakvarier på syttitallet (fotoet ovenfor) - overgrodd med store dusker av grønne trådalger - nøyaktig slik det faktisk ble anbefalt i bøker og tidskriftartikler. I likhet med de fleste andre ivrige saltvannsakvarister testet vi ut det meste av virvelløse dyr som var tilgjengelige i handelen, men de fleste overlevde ikke mer enn en måned eller to. Selv de aller mest hardføre anemonene levde ikke særlig lenge. Hvorfor?

Utviklingen i saltvannsakvaristikken
Det typiske saltvannsakvariet på syttitallet var utstyrt med et bunnfilter og/eller utvendig mekanisk filter som var satt opp for å fungere biologisk. Belysningen, som vanligvis bestod av noen få lysrør, ble valgt først og fremst med tanke på å få frem de beste fargene i fisken. Dekorasjonene i karet var som oftest et utvalg av døde korallskjeletter, gjerne med kalkstein som fundament.

Syttitallsakvaristene konsentrerte seg om å holde fisker, og et av hovedproblemene i tiden var forebygging og behandling av fiskesykdommer. Mye av dette oppnådde man ved å holde akvariemiljøet så sterilt som mulig og ved å bruke kurer basert på kobbersalter og forskjellige fargestoffer. Det hele var en besynderlig kontrast til idéen om å holde vannkvaliteten i orden ved å bruke biologisk filtrering! Det skal ikke veldig mye fantasi til for å skjønne hvorfor så mange av disse akvariene ble mislyktes.

Åttitallet ga starten for en ny generasjon saltvannsakvarier; basert på effekten av biologiske filtre. For dyrking av høyerestående alger fungerte de utmerket, men noen naturtro korallrevsbiotop var det vanskelig å oppnå.Tidlig på 80-tallet kom de første akvariesystemene som var basert på kombinasjonen av våt og tørr biologisk filtrering (altså på nedsenkede filtre hvor filtermediet stod under vann hele tiden, og overvannsfiltre hvor vannet bare dryppet gjennom filtermediet). Nå la man vekt på å anvende såkalt 'levende stein' som en hoveddel av innredningsmaterialet, men belysningen besto fremdeles for det meste av lysrør. Akvarister testet ut mange forskjellige variasjoner og kombinasjoner av teknisk utstyr, og det kom flere kommersielle komplettløsninger av akvarier med innebygget filter og belysning på markedet. Personlig testet vi mange ulike variasjoner av disse biologisk filtrerte systemene over flere år, og vi måtte konkludere med at den største ulempen var faren for ukontrollert akkumulering av næringsstoffer. Ved den gradvise økningen av næringsinnholdet i systemet, ble det til slutt praktisk umulig å kontrollere veksten av alger.

© 2000, Aquarium World