Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
 
Introduksjon til korallrevsakvarie-teknikk
Dersom du er villig til å ta utfordringene ved å sette opp og drive et moderne korallrevsakvarium, vil du ha store gleder foran deg. De resultater vi oppnår i dag, spesielt hva angår hold av koraller, er noe vi ikke en gang drømte om for få år siden. Nå kan vi se at evertebrater, inkludert steinkoraller, vokser og reproduserer i våre akvarier. Det er mulig å dele korallkolonier, og dermed spre avleggere til andre akvarister. Verdens seriøse akvarister har kommet langt på vei i prosessen med å skape et potensiale for å holde koraller uten å høste fra naturen.
I korallrevsakvariet har vi vanligvis en svært høy tetthet av organismer. Spesielle, aktive forholdsregler er derfor nødvendig for å unngå overbelastning med avfallsprodukter, gifter og næringsstoffer.
Samtidig blir akvaristene stadig mer oppmerksomme på hvor fantastisk og samtidig ømtålig korallrevsbiotopen og organismene som lever i den er. Det velfungerende korallrevsakvariet skaper respekt for de levende revene og for naturen. Dessuten bidrar moderne korallrevsakvaristikk, gjennom profesjonelle såvel som hobbyakvarister, med nye observasjoner som øker vår (desverre alt for begrensede) kunnskap om korallrevets biologi.

I motsetning til det naturlige korallrevsmiljøet, er saltvannsakvariet et lukket system. I typiske korallrevsakvarier finner vi et meget stort antall organismer samlet i et svært begrenset volum. Med mindre vi da tar spesielle, aktive forholdsregler, vil akvarievannet derfor hurtig få et betydelig overskudd på næringsstoffer. Det vil være skadelig for de fleste korallrevsorganismer og gradvis formodentlig ta livet av dem. Fenomenet med slike overgjødslede akvarier er typisk for saltvanns-akvariesystemer som er basert overveiende på biologisk filtrering.

For å få et vakkert, velfungerende akvarium må ikke bare eksteriøret, men i høyeste grad også det tekniske oppsettet være riktig.En viktig faktor for å få et godt akvarium er å unngå opphopning av organisk næring. Avfallsstoffer slippes ut i vannet i form av komplekse organiske forbindelser produsert av fiskene, fra døde planter og dyr, og fra råtnende fôr. Mindre komplekse avfalls-stoffer blir produsert av evertebratene. Bakterier sørger for nedbrytning, og nedbrytningsprodukter akkumulerer seg i vannet. Alger utnytter disse, og resultatet blir ofte en ukontrollert vekst av alger.

© 2000, Aquarium World