Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 

 
Lys i korallrevsakvariet
Belysning er et viktig tema i korallrevsakvariet. Lys har flere viktige effekter, både estetiske og biokjemiske, men også i korallrevsakvarier er det primært dets betydning som drivkraft i fotosyntesen som må vektlegges. I korallrevsakvarier har både alger og dyr som inneholder symbiotiske alger (zooxantheller) en viktig plass. Dersom disse ikke får de riktige lysforholdene, vil akvariet heller ikke bli vellykket.
Lys er en viktig faktor i moderne korallrevsakvaristikk. Her er belysningen ordnet med 70 W metallhalogenlamper i Dupla Duplalux LI armaturer.
Sollys består av både synlig og usynlig stråling. Den synlige delen inkluderer fiolett, blå, grønne, gule, oransje og røde lysbølger, mens den usynlige delen består av ultrafiolett (UV) og infrarødt lys. Lyset som kommer fra solen er alltid sammensatt av en helt spesifikk blanding av alle disse delene, men visse deler filtreres hurtigere bort når lyset passerer gjennom lysabsorberende materialer, som skyer og vann.

Den blå andelen av lysspekteret trenger dypere i vannet enn andre farger. Korallrevets organsimer er derfor tilpasset en høy andel blått lys.I vann forsvinner først og fremst røde og oransje deler av sollyset svært hurtig allerede på grunt vann. Gult og grønt lys kan trenge lengre ned, til dyp omkring 100 meter, mens blått er den eneste andelen av lyset som er i stand til å trenge dypere enn 150 meter. Derfor ser omgivelsen blåere ut, desto dypere man går når man dykker. I krystallklart vann, som på sunne korallrev, kan det usynlige ultrafiolette lyset (UV) også trenge mange meter ned.

I akvariet er det viktig å anvende lyskilder som etterligner de naturlige forholdene på korallrevet best mulig, både i kvalitet og i kvantitet. Lysrør har blitt brukt for alle typer akvarier i mange år, og de finnes i en mengde forskjellige typer og farger. Med riktig kombinasjon av ulike rør kan de gi et fremragende lys, kvalitetsmessig, men bortsett fra i forholdsvis små akvarier (inntil 150-200 liter) kan det være vanskelig å oppnå god nok lysstyrke med lysrør. Kvantiteten mangler simpelthen, ettersom utgangseffekten er for lav.

ab's aqualine 10.000 Kelvin er en metallhalogenlampe som har gitt svært gode resultaterMetallhalogenlamper, også kjent som Halogen Quartz Iodide (HQI), ble introdusert som en lyskilde for korallrevsakvarier på slutten av 70-tallet. Siden da har det kommet mange nye varianter av disse lampene på markedet, flere utviklet spesifikt for akvariebruk. Etter vår oppfatning er de mer avanserte, moderne metallhalogenlampene den beste lyskilden for korallrevsakvarier. De har et lysspekter som ligger nær opptil naturlig dagslys, og de inkluderer den nødvendige andelen av UV-stråling. Dessuten produserer de svært mye lysenergi, slik at det blir mulig å få fullgod belysning også i store akvarier.

Alle metallhalogenlamper må monteres i spesielle armaturer og brukes sammen med foreskrevne filtre for å fjerne skadelige deler av UV-spekteret. De filtre som måtte være nødvendige selges sammen med lampen dersom den kjøpes fra en kvalifisert akvarieforhandler. Lyseffekten fra metallhalogenlamper, som fra alle kunstige lyskilder, reduseres over tid. De må derfor skiftes ca 1 gang årlig.
ab's Sunlight Classic er en mye brukt lysarmatur for korallrevsakvarier
Om nødvendig kan metallhalogenlamper kombineres med blå-aktiniske lysrør, for å øke andelen av blått lys. En slik kombinasjon er også glimrende for å illudere skumring i akvariet om morgen og kveld. Flere av de nyeste lampene på markedet har imidlertid rikelig blåandel alene.

© 2000, Aquarium World