Aquarium WorldSalt eller fersk?

Fisk
Arter i handelen

Evertebrater
Arter i handelen

Algespisere

Teknikk
Historisk tilbakeblikk
Vellykket?
Litt biologi
Teknisk introduksjon
Avfallsstoffer
Kalsium
Belysning

 
 
Hva er et vellykket akvarium?
Hva er et "vellykket korallrevsakvarium"? Å holde et dyr i live i noen måneder eller et år kan med sikkerhet
ikke defineres som "vellykket akvaristikk" - uansett hvor stolte vi var for 20 år siden når vi første gang lyktes med å holde en anemone eller en børstemark så lenge. "Vellykket akvaristikk" innebære mer enn at dyrene overlever en stakket stund. "Vellykket akvaristikk" må bety at dyrene 'viser tydelige og målbare tegn på vekst og/eller formering, og fortsetter å leve og trives i årevis'.
I moderne korallrevsakvarier viser dyrene tydelige tegn på vekst, formering og trivsel. Foto: Alf Jacob Nilsen
Da det begynte å bli interessant
For oss begynte korallrevsakvaristikken for alvor å bli interessant litt senere på 80-tallet, da et annet filtreringskonsept dukket opp - med proteinskummeren som hovedfilter, eller t.o.m. som eneste tekniske filter. Proteinskummeren var i seg selv ingen ny idé - den hadde faktisk vært i regelmessig bruk siden tidlig på 60-tallet; det nye nå var sammenhengen man brukte den i. Når tekniske løsninger som tilførselen av kalkvann, anvendelse av metallhalogenlamper (i det minste i store akvarier), bruk av levende stein som dekorasjoner, og kanskje også forsiktig CO2-tilførsel for kontroll av pH, ble kombinert med optimal proteinskumming, så var det vellykkede korallrevsakvariet et faktum.

Utfordringer og resultater
Dersom du faktisk er villig til å ta utfordringene i den moderne korallrevsakvaristikken på alvor, er belønningen stor. Her møter du utfordringer på både det tekniske og det biologiske plan, og resultatene det er mulig å oppnå blir bare bedre og bedre for hvert eneste år.

De resultatene som vi oppnår i moderne korallrevsakvaristikk, spesielt når det gjelder hold og reproduksjon av koraller, er noe vi bare kunne ha drømt om for forholdsvis få år siden. Nå kan vi få evertebrater, inklusive steinkoraller til å vokse og formere seg i våre akvarier. Det er mulig å dele korallkolonier, slik at avleggere kan spres til mange andre akvarister. Verdens mange seriøse korallrevsakvarister er i ferd med å utvikle et potensiale for hold av koraller i fangenskap, uten behov for å høste fra de naturlige revene.

Samtidig blir akvaristene stadig mer oppmerksomme på de naturlige korallrevenes fantastiske verden, og på hvor ømfintlig revbiotopen og dyrene som er avhengig av den er. Det veldrevne korallrevsakvariet skaper respekt for det levende korallrevet og for naturen i alminnelighet. Dessuten benytter både profesjonelle og amatørakvarister det moderne korallrevsakvariet til hele tiden å gjøre observasjoner som er nyttige bidrag til den (dessverre alt for begrensede) kunnskapen om korallrevsbiologi.

© 2000, Aquarium World