Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
 
Biologisk lys: bioluminescens
Luminescens er ifølge definisjonen en lysstråling som ikke skyldes høy temperatur - i motsetning til lys som oppstår ved at et materiale (f.eks. glødetråden i en lyspære) avgir lys pga sin høye temperatur. Det finnes mange former for luminescens. En form som de fleste har mulighet til å observere er fjernsyns- eller datskjermen som lyser fordi stoffet i den blir påvirket av elektroner som treffer den. Derimot kommer det kanskje som en overraskelse at mange planter og dyr også kan avgi lys - ved det fenomenet som kalles bio-luminescens.

Bioluminescerende organismer
Dyr og planter som kan avgi lys, kaller vi for bioluminescerende. Dette fenomenet finnes hos mange organismer. De laveststående finnes blant bakteriene. Slike bakterier kan f.eks. av og til forårsake at gammelt, delvis bedervet kjøtt eller andre matvarer lyser i mørket!

Det finnes også flere arter av sopper som produserer lys, og en mengde virvelløse dyr. Ildfluen (som er en bille, og ingen flue) er kanskje den mest allment kjente av disse, men det finnes også en mengde lysende organismer i havet; morild, maneter, koraller, børstemarker, pigghuder, krepsdyr og mollusker. Blant virveldyr er bioluminescens imidlertid svært sjelden - fenomenet er beskrevet utelukkende fra fisker. Til gjengjeld finnes det mer enn 200 arter av fisk som har denne egenskapen.

Selv-luminescerende fisker
Det finnes to hovedgrupper av luminescens hos fisk. De mest avanserte er de selv-luminescerende, som selv produserer lyset med spesialiserte celler som kalles 'photophorer'. Disse cellene kan være samlet i organser som lyser opp på selve fiskenes overflate, eller fisken kan avgi et lysende sekret som blander seg i vannet og skaper en sky av gnister. Selv-luminescens finner vi bl.a. hos enkelte haier (i slektene Spinax, Centroscyllium og Etmopterus) og hos en elektrisk rokke (Benthobatis moresbyi). Blant beinfiskene finner vi slike selvlysende arter innen familiene Batrachoididae (paddefisker), Stomiatidae (dyphavsdrakefisker) og Myctophidae (lanternefisker).

I symbiose med bakterier
Den andre gruppen av lysende fisker produserer ikke lyset selv, men får det fra luminescerende bakterier (Photobacterium) som lever i et symbiotisk forhold med fisken. Det finnes representanter for denne gruppen i svært mange fiskefamilier. I to av disse familiene, Serranidae (havabborrer) og Apogonidae (kardinalabborrer), finner vi også mange ikke-lysende arter som er velkjente for saltvannsakvarister. Familiene Anomalopidae (lyktøyefisker) og Monocentridae (furukonglefisker), som bare har luminescerende arter, har også korallrevsarter som er kjente for noen akvarister. På svært dypt vann (1000 meter eller mer) finner vi dypvannsfisker med fantastiske lysmønstre (det er forresten ikke bare lysmønstret som er fantastisk, men like ofte hele fisken). Evnen til å avgi lys finner vi bl.a. hos arter i Saccopharyngidae (pelikanåler) og Ceratiidae (dyphavsmarulker).

De symbiotiske bakteriene kan forekomme i meget store konsentrasjoner. I lysorganet hos lyktøyefisken Photoblepharon palpebratus har man f.eks. kunnet påvise hele 10 milliarder bakterier pr kubikkcentimeter! Bakteriene invaderer fiskens lysorgan når den befinner seg på larvestadiet.

Hvordan?
Lyset fra de lysproduserende bakteriene kommer tilnærmet kontinuerlig. Fisken har ingen mulighet til å påvirke selve produksjonen av lyset, men kan allikevel regulere lyseffektene ved å vekselvis blende for og åpne for lyskilden. Det kan dels gjøres ved at et "gardin" (lik et øyelokk) trekkes foran organet, eller ved at lysorganet vendes eller presses i skjul, f.eks. bak et kjeveben.

Hvorfor?
Hvilken nytte fiskene har av lyset de skiller ut er noe usikkert, men for mange arter er det sannsynligvis først og fremst en hjelp ved jakt på føde. Lyspunktene antas å lokke til seg byttedyr, som f.eks. copepoder (hoppekreps) og andre små krepsdyr. Det kan også tenkes at lyset kan fungere som et kommunikasjonsmiddel overfor artsfrender, eller rett og slett for å orientere seg i det ellers stummende mørket. Kanskje kan blinking med lyset også forvirre fiender som jakter på dem.

© 1999, Aquarium World