Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
 
CITES og akvaristikken
Den 11. partskonferansen (COP11) i CITES - konvensjonen om internasjonal handel med truede dyre og plantearter - ble nylig avholdt i FNs hovedkvarter i Gigiri, Nairobi, Kenya. Undertegnede (Akvariekonsulenten Svein A. Fosså) hadde den interessante oppgave å møte der som offisiell representant for akvariebransje-organisasjonen 'Ornamental Fish International'.

Det gir en passende anledning til å presentere en oppsummering om hva CITES er, her på Aquarium World.

Hva er CITES?
CITES (= Convention on International Trade in Endangered Species of wild flora and fauna) ble fremlagt for undertegning av FN i Washington 3. mars 1973 som følge av en internasjonal konferanse om handelen med truede plante- og dyrearter. Norge undertegnet konvensjonen i 1974, og pr i dag har tilsammen 151 land ratifisert avtalen. Fordi avtalen først ble presentert i Washington, var det lenge vanlig å referere til den under navnet "Washington-konvensjonen", men i dag forsøker man å anvende CITES som navn også i Norge.

Du finner CITES' egen hjemmeside på Internett ved å følge denne linken.

Når CITES ble opprettet var det for å få et redskap til å regulere den internasjonale handelen. Et system av tillatelser og sertifikater skal sikre at all handel med truede arter blir registrert, og om nødvendig vurdert faglig før eksporttillatelse blir gitt. For arter hvor handel i seg selv regnes som direkte medvirkende til at en art er truet av utryddelse kan CITES gi totalt forbud mot internasjonal kommersiell handel.

Har CITES betydning for akvariehobbyen?
Ja, det er faktisk en del CITES-arter som er viktige for akvariehobbyen og -handelen. Selv om akvariehandelen har marginal størrelse og betydning i de fleste sammenhenger, er det viktig at både handlere og hobbyakvarister forstår viktigheten av, og støtter lojalt opp om, de reguleringer som CITES pålegger bransjen.

 

Sideoversikt
For å lese mer om CITES og dens betydning for akvaristikken, kan du gå direkte til de enkelte sidene fra nedenstående innholdsfortegnelse, eller lese sidene i kronologisk rekkefølge ved å følge pilen nederst på sidene.

Handel med truede arter

Slik virker CITES

Akvarie-arter på CITES

Nytt fra COP11 i Kenya

 

Følg pilen for å lese mer om
'Handel med truede arter'

©2000, Aquarium World