Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 

 
Sortsnavn på diskus
Det finnes enorme mengder av ulike diskusvarianter, hvorav de aller fleste er menneskeskapte avlsformer som ikke finnes i naturen. Noen av avlsformene kan imidlertid være svært like ville former (som f.eks. såkalt "Royal Blue" som opprinnelig var navnet på bestemte viltformer).
Stadig større mengder diskus eksporteres fra Sørøst Asia, og navneforvirringen bare øker.
Om man imidlertid skal være helt korrekt, er det kanskje riktigst å si at det finnes en enorme mengde ulike sortsnavn, heller enn sorter. For å skille de fleste av de variantene som gis egne handelsnavn, skal man ha betydelige mengder av velvilje og skarp observasjonsevne. Det gjelder ikke minst for det utallet av varianter med egne navn som kommer fra Asia. Dermed blir forvirringen fort enda større enn hva den vanligvis er med populærnavn på akvariefisk.

En forvirrende vrimmel av navn
En rask sjekk i litteraturen avslører f.eks. følgende sortsnavn på diskus (i alfabetisk rekkefølge):

Alenquer Red; Amazon Jade; Amber Red; Angel's Diamond; Blue Cover; Blue Diamond; Blue Haven; Blue Knight; Blue Snake Skin; Brilliant Turquoise; Cloud in the Sky (!); Cobalt Blue; Cobalt Red Turquoise; Fine Lined Turquoise; Flame of the Forest (!); Full Blue; Full Star Red; Ghost; Gold Cap Ghost; Golden; Golden Ghost; Golden Red Star; Golden Snake Skin; Green Snake Skin; Hawaiian Red; Jewel of Mayans (!); Marlboro Red; Orange Red; Original Red; Panda; Penang Pigeon Blood; Pearl; Picasso Red; Pigeonblood; Red Diamond; Red Diamond Leopard Skin; Nura Red Brown; Red Pearl; Red Royal Blue; Red Snake Skin; Red Spotted Golden; Red Spotted Green; Red Turquoise; Reflection; Royal Ruby Diamond; Snake Skin; Spotted Blue; Sunset Red; Super Alenquer; Super Blue Angel; Sweet Temptation (!); True Blue; Turquoise; Turquoise Pigeon Blood; Ultra Blue; Yellow Diamond; osv. osv. osv.

Man kan da lett forledes til å tro at det finnes hundrevis av diskus som ser svært forskjellige ut, men faktum er at flesteparten av disse er til forveksling like. Ofte er variasjonen mellom de enkelte individene innenfor en stamme større enn forskjellen mellom stammene. Under artsbeskrivelsen av diskus finner du informasjon om de fire hovedtypene som fargevariantene av diskus stort sett kan innordnes under.

Navnene er stort sett handelsnavn som man ikke kan velge ut fra, medmindre man kjenner oppdretteren og vet nøyaktig hvilken diskustype han har skjult bak navnet. Når du kjøper diskus bør du, om du er veldig opphengt i hvordan den blir seende ut, enten kjøpe fullt utfargede eksemplarer, eller be om å få se utvokste eksemplarer (evt. fotos) av akkurat den stammen de du skal kjøpe tilhører. Vær oppmerksom på at full fargeprakt hos de fleste diskusvarianter ikke er utviklet før ved 1 til 1,5 års alder.


Følg pilen for å lese mer om
'Diskus på Aquarama '99'

© 1999, Aquarium World