Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
 
SURT ELLER BASISK
- hvorfor teste akvarievannet?

Et vakkert akvarium, hvor både planter og fisker trives, er alle akvarieeieres mål. For å oppnå dette må vannkvaliteten passe til de krav som plantene og fiskene har. Planter som ikke vil vokse, og fisker som blir syke og dør hører med blant problemer som de fleste akvarister støter på før eller siden, men det er aldri uoverkommelige problemer! I mange tilfeller er det ganske små endringer som skal til for å rette opp problemet.
Et vakkert akvarium er alle akvaristers mål. En viktig betingelse for å oppnå dette er at vannkvaliteten passer til de behov som plantene og fiskene har.
Denne artikkelen handler i hovedsak om betydningen av pH i ferskvannsakvariet. For en mer kortfattet innføring til emnet kan du følge denne linken.

Når vannet må testes
Særlig mange akvarister opplever problemer når de kjøper nye fisker. Det kan delvis skyldes påkjenninger under transporten, men ofte like mye det faktum at de kommer over i et vann som har en kvalitet som avviker for mye fra det ideelle. Når man setter nye planter eller fisk inn i akvariet må man vokte seg vel for å gi dem en vannkvalitet som er meget forskjellig fra den de har gått i tidligere.

Det vannet vi tapper ut av kranen hjemme har ofte svært ulike egenskaper. Kvaliteten varierer etter hva slags grunnforhold det er der man bor, og om det er grunnvann eller overflatevann. Ledningsvannet vil også ofte variere i kvalitet mellom årstidene. Akvariet selv, er et lite, lukket og sterkt belastet system som gjør at akvarievannets egenskaper kan endre seg over tid.

Dette gir grunn til å teste vannet regelmessig; nytt vann fra ledningsnettet, såvel som utviklingen av vannet i akvariet over tid må kontrolleres og eventuelt justeres ved behov.

Hos fiskegrossister, og andre steder hvor man har ansvaret for svært mange fiskers trivsel og sunnhet, er det helt nødvendig å ha kontroll med vannkvaliteten i akvariene.I en akvarieforretning eller hos fiskgrossister, hvor man har ansvaret for store mengder fisk, er det utenkelig å la være å foreta regelmessig vannkontroll, men de bør også foretas i hobbyakvarier. Man skal da vite at det, i de fleste tilfeller, verken er vanskelig eller kostbart å foreta slike tester.

Selv rent, klart bekkevann - i tropene såvel som hos oss - har ofte svært forskjellige kjemiske egenskaper fra sted til sted. For oss mennesker er forskjellene kanskje ikke så iøynefallende, men fiskene - som skal leve i vannet hele sitt liv - føler forskjellene. Det burde være tilstrekkelig å minne om den stadig pågående forsuring av europeiske innsjøer og elver, med fiskedød som følge.


Følg pilen for å lese mer om
'Surt eller basisk'

© 2000, Aquarium World