Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
 
Bokomtaler - akvariebøker
Mange års erfaring innenfor akvaristikken, med kontakt med akvarister på alle kunnskaps- og utviklingsnivåer, har gitt oss det bestemte inntrykk at akvarister flest leser alt for lite. Akvaristikk oppfattes som en visuell hobby, en "natur-hobby" med fokus på kontakt med dyr. Akvaristikk er imidlertid også i høy grad en intelllektuell syssel - en aktivitet som stiller krav til kunnskap og vitebegjær om man skal oppnå noe mer fra akvariet enn kun en dekorasjon i stuen.
Akvarister må lese. Klikk direkte på bøkene i denne illustrasjonen, eller velg fra listen nedenfor, for å lese våre bokomtaler.
Akvarister må lese!
Alt for mange akvarister anvender gjerne mye penger på teknisk utstyr og vakre fisk, men svært lite eller ingenting til litteratur. Sannsynligvis vet disse akvaristene ikke hvilke verdifulle bidrag til sin hobby de dermed går glipp av. Vi har den bestemte oppfatning at det å skaffe seg teoretiske kunnskaper om sin hobby, det være seg om teknikken eller om de levende organismene, i det lange løp fører til at hobbyen blir både mer interessant og mer fremgangsrik! Å satse noen kroner på godt lesestoff er vel anvendte penger.

Hvor finner man godt lesestoff?
Ettersom vi selv er aktive på Internett er det naturlig at vi også viser til verdenswebben som en kilde for akvaristisk kunnskap. Du kan finne utrolig mye god og nyttig informasjon her, men problemet er å vurdere hva som er godt og hva som er dårlig - ikke minst fordi svært mye av informasjonen på Internett er anonym. Man vet svært ofte ikke hvem som har skrevet den og hvilke kvalifikasjoner vedkommende måtte ha. Dessuten ligger informasjonen der kanskje i dag, men vil du fortsatt finne den når du behøver konkret hjelp?

Løsningen på informasjonsproblemet er å bygge opp sitt eget lille akvariebibliotek. Det gis ut hundrevis av nye akvariebøker hvert eneste år; generelle inføringsbøker såvel som svært spesialiserte avhandlinger om begrensede temaer.

'Aquarium World' hjelper deg
Som en hjelp til å velge litteratur som du personlig vil ha glede av vil 'Aquarium World' gradvis bygge opp en samling av bokomtaler. Ettersom svært lite annet en generelle innføringsbøker blir utgitt på norsk, vil nødvendigvis mye av den omtalte litteraturen være på fremmedspråk. I omtalen vil vi derfor også legge vekt på hvor anvendelige bøkene er for lesere med begrensede språkkunnskaper.

Vi håper våre bokomtaler vil være til nytte og glede. Følg med for fremtidige oppdateringer.

 

Omtalte bøker:
   
Greger: Pflanzen im Süßwasseraquarium
Billedleksikon over de vanligste akvarieplantene
Jayaram: Freshw. Fishes of the Indian Region
Vitenskapelig avhandling om ferskvannsfisk på det indiske subkontinent
Kasselmann: Aquarienpflanzen
Praktfull oversikt over vanlige og sjeldne akvarieplanter
Tekriwal & Rao: Ornamental Aq. Fish of India
Billedbok over spennende fiskearter fra India
Tropica Aquarium Plants
Planteprodusenten Tropica's høyst lesverdige katalog

 

© 1999, Aquarium World