Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
 
Greger: Pflanzen im Süßwasseraquarium
Bernd Greger er en av Tysklands mest kjente akvarister med planter som spesiale. Han har i en årrekke skrevet mengder av tidskriftartikler om akvarieplanter og forfattet bøker om emnet for bl.a. Kosmos Verlag og Tetra Verlag.

Gregers nyeste bok 'Pflanzen im Süßwasseraquarium' kom ut i 1998, og er utvilsomt en av de mest nytenkende bøkene om akvarieplanter som er utgitt i de senere årene.

På de 312 sidene presenteres 130 plantearter i tosidige oppslag med flotte fargefotos og instruktiv tekst om pleiebehov. Alle artspresentasjonene er også utstyrt med en enkel strektegning som viser typiske trekk ved planten, som kan være nyttige for å foreta korrekt identifikasjon. Fargebildene viser i de fleste tilfeller både nærbilder av planten og eksempler på bruk av den i akvarieinteriører.

Den skriftlige beskrivelsen er kortfattet og formulert som en faktaliste som oppsummerer typiske kjennetegn ved planten, spesifikke pleiebehov (vannkvalitet, belysning, bunnlag, næring, karbondioksidtilførsel), samt forslag til anvendelsesområde i akvariedekorasjon. Beskrivelsen er stort sett svært god og instruktiv, men vi savner sterkt opplysninger om plantens opprinnelse, altså hvor den forekommer i vill tilstand. Det er en opplysning som moderne, naturfaglig interesserte akvarister vil ha glede av - ikke minst for å velge planter til biotopakvarier og geografiske akvarier. Akvarister som primært er ute etter hjelp til å få plantene til å vokse og trives best mulig, vil imidlertid kanskje ikke savne opplysninger om utbredelse (?).

Resten av boken (ca 40 sider) er en generell innføring til plantedyrkingens kunst, med mange nyttige ideer og råd - også her illustrert med fremragende fargefotos.

Boken er skrevet på tysk, men den enkle faktabaserte teksten burde ikke skremme lesere som har en viss basiskunnskap i dette språket. Svært mye av opplysningene er gitt i enkel stikkordsform. Man bør kunne ha stor glede av denne boken, selv om man nå og da må ty til ordboken.

 

'Pflanzen im Süßwasseraquarium'
Forfatter: Greger, B.
Førsteutgave 1998
Utgiver: Birgit Schmettkamp Verlag, Tyskland
ISBN: 3-928819-16-X

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten over

'Bokomtaler'

 

© 1999, Aquarium World