Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 

 
Tropica Aquarium Plants
Selv om vi her egentlig snakker om en varekatalog, heller enn en fagbok, fortjener katalogen 'Tropica Aquarium Plants' en omtale. Faktisk fortjener den også en meget positiv omtale - og vi har full forståelse for at Tropica finner det nødvendig å ta seg betalt for en så nyttig og generelt anvendelig katalog.

Firmaet 'Tropica Aquarium Plants' ble startet i 1970, som et resultat av eieren, Holger Windeløvs store interesse for akvariehobbyen. I løpet av ganske få år hadde firmaet, som holder til på forblåste Jylland, like utenfor Århus, etablert seg som en av verdens største og mest betydningsfulle produsenter av akvarieplanter. Produksjonen er nå i størrelsesorden 2 millioner planter, fordelt på mer enn 150 forskjellige varianter, og Tropica eksporterer over det meste av verden. Takket være stor satsing på forskning, bioteknologisk arbeide og innsamlingsreiser over hele verden, holder Tropica posisjonen som internasjonal trendsetter innenfor akvarieplantemarkedet.

Skal man være trendsetter, så kommer også en førsteklasses varekatalog til nytte. På de ca 96 fargerike sidene presenterer Tropica sitt firma og hvordan planteproduksjonen foregår, men også generelle tips om dyrking av akvarieplanter, algebekjempning etc. Hoveddelen av katalogen, vel halvparten av sidene, er viet presentasjon av arter og navnesorter som produseres av Tropica. Alle er illustrert med gode, om enn kanskje litt små, fargetegninger - og teksten gir en kortfattet generell omtale av arten/sorten, samt en oversikt over familietilhørighet, naturlig utbredelse, høyde, bredde, lyskrav, temperaturbehov, krav til vannets hardhet og pH, veksthastighet og vanskelighetsgrad.

150 greie og oversiktlige presentasjoner av plantene i Tropicas sortiment er nyttige for alle akvarister - enten den lokale zoohandleren selger Tropicas planter eller ei. Med unntak av noen få spesielle navnesorter er dette planter som er allment tilgjengelige på markedet, og det omfatter også de fleste av de vanlige artene som finnes å få kjøpt.

Tropicas plantekatalog finnes på dansk, engelsk, fransk og tysk. For norske akvarister vil ganske sikkert den danske originalversjonen være mest anvendelig og mest lettlest.

 

'Tropica Aquarium Plants' - plantekatalog
Førsteutgave 1998
Utgiver: Tropica Aquarium Plants, Danmark
ISBN: 87-986854-0-6 (dansk utgave)
ISBN: 87-986854-1-4 (engelsk utgave)

 

Klikk for å gå tilbake til oversikten over

'Bokomtaler'

 

© 1999, Aquarium World