Aquarium WorldHISTORIE:

Det store spranget

Grays katt

Warington

 
 
 
Det store spranget
Det er tydelig at akvarier til å begynne med var et leketøy for de få og utvalgte, men også gjenstand for en hel del interesse blant vitenskapsfolk. Det virkelig store puffet'Rectangular Tank' - Fra HIBBERD (1860): The Book of the Aquarium. fremover fikk akvaristikken fra midten av 1800-tallet, etter oppdagelsen av oksygenets betydning i samspillet mellom planter og dyr. I 1850 fremla kjemikeren Robert Warington sine erfaringer med akvariehold for The Chemical Society i London. Han la betydelig vekt nettopp på det nyoppdagede samspillet og dets betydning for miljøet i akvariet.

Akvaristikken blir folkehobby
I 1854 kom verdens første akvariebok: - Philip Henry Gosse's 'The Aquarium: an unveiling of the wonders of the deeps sea'. Gosse ble snart fulgt av mange flere forfattere, og Victoriatidens England kunne snart vise en akvarieinteresse som nådde enorme høyder og grep om seg i brede lag av den økonomisk bedrestilte befolkningen. Allerede på 1860-tallet fantes det flere spesialforretninger for akvariefisk i England, og offentlige akvarier grodde opp "som paddehatter". Akvarieinteressen spredte seg snart til andre land, ikke minst til Tyskland som overtok rollen som den store akvarienasjonen fra 1890-årene av. Også i Norge fantes det et lite, eksklusivt utvalg av akvarister før århundreskiftet.

Tropefiskene kommer
De første europeiske akvaristene holdt nesten utelukkende kaldtvannsdyr og -planter hentet fra deres innenlandske natur, både ferskvann og saltvann. Fram til 1880 var det bare to arter av eksotiske fisker (i tillegg til gullfisken) som hadde kommet til Europa. Disse var paradismakropoden, Macropodus opercularis, og kampfisken, 'Cabinet Aquarium' - Fra HIBBERD (1860): The Book of the Aquarium.Betta splendens. Men så løsnet det plutselig. I 1900 hadde antallet steget til 23 arter, og i 1940 hadde det totale antallet utenlandske fiskearter registrert i hobbyen steget til over 500. Takket være aktiv leting etter nye arter, og de fantastiske muligheter som lufttransport gir, kan vi i dag trygt regne med at mellom 1.500 og 2.000 arter av tropiske ferskvannsfisk er regelmessig tilgjengelig. I tillegg kommer et stort antall saltvannsfisker og en mengde med virvelløse dyr.


© 1999, Aquarium World