Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
 
Karpefisk på frimerker - gullfisk
Karpefisker - ordenen Cypriniformes - er ikke veldig vanlige å se på frimerker, men noen hundre forskjellige merker er det nok utgitt. Aller vanligst som frimerkemotiv er nok vanlig karpe, Cyprinus carpio, som man kan se på frimerker fra f.eks. Romania, Ungarn, det tidligere Tsjekkoslovakia, og Sovjet. Japan har også utgitt merker med avlsformen 'koi'.
Japanske frimerker med slørhalegullfisker
Gullfisk på frimerker
Den nest hyppigst gjengitte karpefisken er utvilsomt gullfisken, Carassius auratus, i sine mange fargerike avlsformer. Ovenfor har vi gjengitt (i kraftig forstørrelse) to små japanske merker som viser slørhalevarianter. I naturlig målestokk er merkene ikke større enn 25 X 21 mm, men de viser likevel riktig fine detaljer.

Den høyre fisken må kunne kategoriseres som en Ryukin (eller på engelsk ' Fringetail'), som er den mest utbredte gullfiskvarianten i Japan. Stamformene antas å ha kommet fra Kina på slutten av 1700-tallet. Videre foredling fikk sitt senter på de sørlige Ryukyu-øyene, hvilket har gitt dem det japanske populærnavnet. Japanske Ryukin, som finnes i flere fargevarianter, blir forholdsvis regelmessig importert til Norge.

Gullfisken til venstre er noe mer ubestemmelig, men den kan se ut til å være en langfinnet varietet av perleskjellgullfisk ('Pearlscale'). Perleskjellgullfisker blir avlet på i Japan, men strengt tatt regnes de som en kinesisk form, under navnet Chunshu-yui. Selv om den eksakte opprinnelsen er vanskelig å fastslå på fisk som har flere hundre år gamle aner, antar man at den har oppstått i Canton (Kwangchow), som ligger nær Hong Kong. På perleskjellvariantene legges det mest vekt på skjellens utseende. De skal være store, fortykkede og perlelignende.

Ettersom gullfisken først oppsto som kunstprodukt i Kina, er det ingen overraskelse at også kineserne har utgitt mange frimerker med gullfiskmotiver. Den er også en populær art på frimerker fra forskjellige arabiske emirater (eksempelvis Sharjah, Manama, Umm-al-Quwain, Fujeira), men ettersom disse masseproduserer frimerker for samlermarkedet uten at de noen gang settes i regulært omløp, er den filatelistiske verdien heller beskjeden.


Følg pilen for å lese mer om
'Fisk på frimerker'

© 1999, Aquarium World