Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
 
Karpefisk på frimerker - tropiske karpefisker
De viktigste akvariefiskene blant de tropiske karpefiskene er barbene og deres nærmeste slektninger, som f.eks. rasboraer og danioer. Nedenfor ses noen eksempler på frimerker som har hentet motiv blant disse. Beskrivelsene følger fra øverste venstre hjørne og rundt med klokken:
Barber og rasbora på frimerker
Det første merket er fra Sri Lanka og viser purpurbarben, Puntius nigrofasciatus. Valget av arten som frimerkemotiv er svært naturlig, ettersom denne vakre og populære akvariefisken har sin naturlige utbredelse begrenset til nettopp Sri Lanka (d.v.s. den er endemisk til denne øya).

Det neste, trekantete, frimerket er en politisk kuriositet, ettersom det er produsert for revolusjonsregjeringen for Maluku Selatan (Republikken Sør-Molukkene) i 1953, men aldri offisielt utgitt. Maluku Selatan ble aldri godkjent av Indonesia og Sør-Molukkene er derfor formelt en del av Indonesia i dag. Med de forbehold som er nødvendige på grunn av unøyaktigheter i tegningen, ser merket ut til å vise tigerbarben, Puntius tetrazona. Denne arten forekommer ikke på Molukkene, men derimot på de to største indonesiske øyene, Sumatra og Borneo.

Neste fisk ut, seksbåndsbarben på det røde frimerket fra Singapore er navngitt som Puntius hexazona. Sannsynligvis dreier det seg imidlertid heller om Puntius johorensis, som er naturlig forekommende i såvel Singapore som i Malaysia og Indonesia.

Under dette igjen er et annet Singapore-merke fra samme serie, som viser kileflekkrasboraen, Rasbora heteromorpha. Denne  vakre og populære akvariefisken er vidt utbredt i Sørøstasia (Thailand, Malaysia, Sumatra), men ble faktisk første gang beskrevet bl.a. fra individer som var fanget i Singapore Botanic Gardens i Singapore i 1902. Siden har arten forsvunnet fra den botaniske hagen, men den finnes ennå i noen små skogområder i Singapore.

Merket nederst i midten viser igjen en tigerbarbe, Puntius tetrazona. Det faktum at den dukker opp på et frimerke fra Ungarn, så langt utenfor sitt naturlige utbredelsesområde, viser tydelig hvilken posisjon akvariehobbyen har fått internasjonalt.

Siste merke, nederst til venstre, er nok et eksempel på at man bevisst dekorerer frimerker med akvariefisker, like gjerne som med fisker fra landets egen fauna. Her dreier det seg om en linjebarbe, Puntius lineatus, som naturlig forekommer i Sørøst-Asia. Frimerket er imidlertid fra det lille vestafrikanske landet Ekvatorial-Guinea.


Følg pilen for å lese mer om
'Fisk på frimerker'

© 1999, Aquarium World