Aquarium WorldDiverse artikler

Bi-hobbier
Frimerkesamling
Fiskefigurer

Bokomtaler

Historie

Reisehjørnet
Offentlige akvarier

Anbefalte linker

Wallpaper

Forfattere

Søkemotor

 
 
Karpelaks på frimerker
Karpelaks, eller tetraer som de er mest kjent som blant akvarister, er en stor gruppe med mer enn 1.300 arter fordelt på et titall familier i ordenen Characiformes. Ca 70 arter av karpelakser kan regnes blant "vanlige" akvariefisker, men mange flere egner seg for akvariehold - i hvert fall for mer erfarne akvarister. Også som motiv på frimerker er de ganske vanlige. Her har vi valgt ut 8 mer og mindre vanlige arter på vakre og interessante frimerker fra like mange land.
Karpelaks (tetraer) på frimerker
Populære småfisk
De vanligste, og mest etterspurte tetraene for akvariehold er å finne blant de mange småvokste søramerikanske artene som gjerne blir bare 4-5 cm lange. Det første frimerket, til venstre i øverste rekke viser en av klassikerne; en rødøye-tetra eller nett-tetra av slekten Moenkhausia. Artsnavnet oppgis på frimerket å være M. oligolepis, men høyst sannsynlig er det alikevel den vanligste akvariearten, M. sanctaefilomenae, som har stått modell. Begge de angjeldende artene kommer fra Amazonas-området, mens frimerket er fra Ekvatorial-Guinea i Vest-Afrika.

De to neste frimerkene i øvre rekke viser kardinaltetraen, Paracheirodon axelrodi (merket fra tidligere DDR), og neontetraen, Paracheirodon innesi (merket fra Ungarn; Magyar Posta). Begge artene er ganske "nye" som akvariefisk, og innført første gang hhv 1956 og 1936. Likevel har de etablert en så markant posisjon som populære akvariefisk at mange land har valgt dem som typiske eksempler på akvariefisk i sine frimerkeutgivelser.

Til venstre i den midtre rekken finner vi en annen vakker klassiker; riotetraen Hyphessobrycon flammeus. På dette kubanske frimerket fra 1978, har det vitenskapelige navnet hele to skrivefeil! Det er skrevet som 'Hiphessobrycon Flammeus', med 'i' istedet for 'y' i slektsnavnet og med stor forbokstav i artsepitetet. Den manglende korrekturlesningen (ikke bare på dette merket, men også på andre i samme serie) er formodentlig et eksempel på at det dreier seg om en billigutgivelse beregnet for samlermarkedet, heller en genuine frimerker beregnet for frankering.

Big is beautiful
De neste fire merkene ovenfor viser eksempler på store karpelakser som overveiende har mindre betydning som akvariefisk selv om de er vakre fisker. I midten ser vi et merke fra Britisk Guyana i nordøstre Sør-Amerika, med en ikke nærmere artsbestemt piraya. Det finnes omkring 30 ulike arter av de rovgriske pirayaene, tilhørende slektene Serrasalmus og Pygocentrus. Alle kommer fra Sør-Amerika og blir mellom 20 og 50 cm lange.

Til høyre for pirayen ser vi et merke fra Tchad med Citharinus latus, en velvoksen art som finnes i hele det sentrale Afrika, fra Senegal til Nilen. Frimerket gir en svært riktig gjengivelse av arten, i farge og form. Denne overveiende plantespisende arten blir drøyt 60 cm lang som fullvoksen.

Nederst til venstre, på et vakkert lite merke fra Rhodesia (nå: Zimbabwe) finner vi en ung Dronning Elizabeth og en gammel "Tigerfish" - Hydrocynus goliath. Med lange spisse tenner kombinert med en fullvoksen størrelse på bortimot 1,5 meter og vekt på 40-50 kg, er tigerfisken slett ikke ufarlig - hverken for andre fisker eller for mennesker. Det virker nesten utrolig at den tilhører samme orden som neontetraen!

Det siste, svært vakre frimerket viser en ungfisk av arten Distichodus sexfasciatus. Denne storvokste karpelaksen er utrolig vakker som ung og importeres derfor av og til som akvariefisk. Med enn fullvoksen størrelse på over 1 meter (og rapportert vekt på opptil 25 kg!), egner den seg imidlertid svært dårlig for de fleste akvarier. Frimerket kommer fra den lille østafrikanske staten Rwanda, som ligger innefor artens naturlige utbredelsesområde.


Følg pilen for å lese mer om
'Fisk på frimerker'

© 1999, Aquarium World